top of page

Konkurransevilkår – Vinn din egen Samsung Galaxy Buds Live

 1. For å delta i konkurransen må du være over 18 år, bosatt i Norge og svare på NPS-spørsmålene via QR-koden som ligger i Samsung Pop-Up i perioden 7. september - 1. oktober 2022. Hver deltaker kan kun vinne én (1) premie.  Konkurransen arrangeres av Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung"). Ansatte i Samsung og deres familiemedlemmer kan ikke delta i konkurransen. Konkurransen administreres av Samsung, noe som blant annet innebærer at konkurransebidragene mottas og behandles av Samsung.
   

 2. For å delta i konkurransen må du svare på NPS-spørsmålene via QR-koden, som også finnes her https://form.jotform.com, i Samsung Pop-Up og skrive inn navn og e-postadresse. Fyll inn landet du bor i, alder, kjønn, yrke og svar på følgende spørsmål: 1) Vurder opplevelsen din i popup-butikken 1=lavest 10=høyest 2) Hvilken aktivitet prøvde du? Helse, Switch eller Photo Booth.

 3. Konkurransen pågår i perioden 7. september til 1. oktober 2022 ("Konkurranseperioden"). Konkurransen avsluttes 30. september kl. 19.00. 50 vinnere trekkes ut ved loddtrekning blant alle deltakerne. Loddtrekningen påvirkes ikke av hva deltakerne har svart på NPS-spørsmålene. Loddtrekningsresultatet er bindende og kan ikke påklages.
   

 4. Premien til vinnerne er Samsung Galaxy Buds Live (verdi ca. 1290 NOK inkl. mva.). Premien kan ikke byttes, f.eks. mot kontanter eller andre produkter. Eventuell skatt på gevinsten må betales av vinneren.
   

 5. Vinnerne vil bli kontaktet av Samsung innen to uker etter utgangen av den aktuelle konkurransemåneden via e-post. For å vinne premien må vinneren innen to uker etter at vinneren ble kontaktet av Samsung, sende en forespørsel til Samsung om å motta premien. Hvis vinneren unnlater å be om premien innen det tidspunktet, kan Samsung velge en annen vinner blant de andre deltakerne.
   

 6. Deltakerne gir Samsung en fullstendig, ubegrenset og eksklusiv rett til å bruke konkurransebidraget i sin promotering av konkurransen i en ubegrenset tidsperiode uavhengig av medium og geografisk marked. Dette innebærer at Samsung får en ubegrenset rett til å fremstille eksemplarer av bidraget, redigere bidraget og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.
   

 7. For å delta i konkurransen må deltakerne gi visse personopplysninger til Samsung. Dette er nærmere beskrevet på https://www.samsung.com/no/info/privacy/contests. Disse personopplysningene samles inn og behandles av Samsung kun for det formål å administrere konkurransen (inkludert å kontakte og publisere vinnerne). Samsung Electronics Nordic AB, org. nr. 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, er ansvarlig for behandlingen av deltakernes personopplysninger. Samsung følger gjeldende personvernlovgivning i sin  behandling av dine personopplysninger. Du har i henhold til loven rett til å motta informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg og få uriktige personopplysninger rettet, protestere mot eller be om begrensning av vår behandling av dine personopplysninger og be om innsyn i, sletting eller overføring (såkalt dataportabilitet) av dine personopplysninger. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetighetene eller du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du kontakte oss via vår dedikerte GDPR-nettportal på https://www.samsung.com/no/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. For informasjon om behandling av personopplysninger i forbindelse med bruk av sosiale medier, se også Samsungs personvernerklæring: https://www.samsung.com/no/info/privacy/. Ved å delta i konkurransen godtar du disse konkurransebetingelsene og bekrefter at du er klar over at Samsung behandler dine personopplysninger i samsvar med retningslinjene for personopplysninger ovenfor.

 8. Samsung forbeholder seg retten til å diskvalifisere enhver deltaker som ikke overholder disse konkurransevilkårene og dokumentene det henvises til i disse vilkårene.
   

 9. Konkurransen er underlagt norsk lov. Tvister mellom en forbruker som er bosatt i Norge og arrangøren kan behandles av de alminnelige domstolene ved deltakerens verneting. Deltakere kan også henvende seg til Forbrukertilsynet dersom det oppstår en tvist mellom deltakeren og Samsung, i den grad Forbrukertilsynet er kvalifisert til å behandle tvisten. Adressen til Forbrukertilsynet er Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn og nettadressen er www.forbrukertilsynet.no.

SAMSUNG_Logos-14.png
bottom of page