top of page

Tävlingsvillkor – Vinn din egen Samsung Galaxy Buds Live

 

 1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år, bosatt i Sverige och besöka Samsungs Pop-Up och Photo Booth någon gång under perioden 14 september till 9 oktober 2022. Varje tävlande kan endast vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Tävlingen sponsras eller administreras inte på något sätt av Instagram, vilket bl.a. innebär att tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.
   

 2. För att delta i tävlingen behöver du testa Samsungs Galaxy Z Flip4 i deras Samsung Galaxy Pop-up Photo Booth. Ta en bild och lägga upp på din Instagram, hashtagga #GalaxyPopUpSE och följa @SamsungSverige på Instagram. För att delta måste du ha en öppen instagram profil.
   

 3. Tävlingen pågår under perioden 14 september till 9 oktober (”Tävlingsperioden”). Tävlingen avslutas den 9 oktober kl. 19.00. 50 st vinnare kommer att utses genom en lottning bland alla deltagande utses. Lottningsresultatet är bindande och kan inte överklagas.
   

 4. Priset till vinnarna är en Samsung Galaxy Buds Live (värde ca 1,190 sek inkl. moms). Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ska betalas av vinnaren.
   

 5. Vinnarna kommer att kontaktas av Samsung inom två veckor från utgången av den aktuella tävlingsmånaden via direktmeddelande på Instagram. För att vinna priset måste vinnaren, inom två veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande.
   

 6. Den tävlande garanterar att denne själv har fotograferat tävlingsbidraget. Varje tävlande ansvarar själv för alla bilder som denne laddar upp samt att det finns erforderliga rättigheter, tillstånd och medgivanden till uppladdning på Instagram samt till Samsungs användning av bilderna. Föreställer bilderna exempelvis personer skall deras tillstånd till publicering ha inhämtats av den tävlande. Samsung avråder tävlande från att ladda upp bilder till vilka de inte har samtliga rättigheter, tillstånd och medgivanden.  Samsung ansvarar inte i något avseende för bilderna och dessas eventuella rasistiska, våldsamma, sexistiska, stötande eller på annat sätt olämpliga innehåll eller dessas brott mot tillämplig lag eller Samsungs policies eller varumärkesvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort allt material som (i) på något sätt utgör eller kan befaras göra intrång i tredje mans immateriella rättigheter, (ii) på något sätt är olagligt eller i strid med Samsungs policies eller varumärkesvärderingar, (iii) i något avseende bryter mot dessa tävlingsvillkor, eller (iv) Samsung efter eget gottfinnande anser vara olämpligt.
   

 7. De tävlande ger Samsung en fullständig, oinskränkt och exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i sin marknadsföring av tävlingen under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att framställa exemplar av bidraget, redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten.
   

 8. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna). Samsung Electronics Nordic AB, org. nr 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade, invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. För information om behandlingen av personuppgifter i samband med användning av sociala nätverkstjänster, vänligen se även Samsungs sekretesspolicy: https://www.samsung.com/se/info/privacy/. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.
   

 9. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till häri
   

 10. För regler och villkor tillämpas svensk lag. Tvist mellan en konsument som är bosatt i Sverige och arrangören prövas av allmän domstol i Sverige. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.

Tävlingsvillkor – Vinn en Startplats till Stockholm Halvmaraton i Samsungs Pop-Up.

 1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år, bosatt i Sverige och inneha en fullständig version av Instagram. Varje tävlande kan endast vinna en biljett. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Tävlingen arrangeras och administreras av Samsung, vilket bl.a. innebär att tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.
   

 2. För att delta i tävlingen behöver du besöka Samsungs Pop-up under 14-15 September och testa någon funktion i Samsungs Galaxy Watch5. Efter aktiviteten måste du upp dina kontaktuppgifter till personalen på plats för att delta i tävlingen. 
   

 3. Tävlingen påbörjas 14/9 kl.07.00 och avslutas den 15/9 2022 kl. 19.00. 15 stycken vinnare kommer att utses genom en slumpmässig dragning bland alla tävlingsbidrag som uppfyller villkoren för deltagande. Dragningen kan inte överklagas.
   

 4. Priset till vinnarna är en Startplats till Stockholm Halvmaraton (åldersgräns 18 år) den 17e september (värde ca 790 sek inkl. moms) och en unik rabattkod som ger 30% rabatt (värde mellan ca 500-16000 kr) på hela Samsungs sortiment inom klockor, mobiler, hörlurar, surfplattor, PC, samt accessoarer kopplat till nämnda produktkategorier. Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ska betalas av vinnaren.
   

 5. Vinnaren kommer att kontaktas av Samsung Sverige via mail inom en dag från sista tävlingsdagen. För att vinna priset måste vinnaren, inom en dag från det att vinnaren kontaktas av Samsung, meddela kontaktuppgifter och framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande.
   

 6. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta vinnarna). Samsung Electronics Nordic AB, org. nr 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade, invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. För information om behandlingen av personuppgifter i samband med användning av sociala nätverkstjänster, vänligen se även Samsungs sekretesspolicy: https://www.samsung.com/se/info/privacy/. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.
   

 7. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till häri.
   

 8. För regler och villkor tillämpas svensk lag. Tvist mellan en konsument som är bosatt i Sverige och arrangören prövas av allmän domstol i Sverige. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.

SAMSUNG_Logos-14.png
bottom of page