top of page

Tävlingsvillkor – Vinn din egen Samsung Galaxy Buds Live

 1. För att delta i tävlingen måste du vara över 18 år, bosatt i Sverige och svara på NPS-frågorna via QR-koden på plats i Samsungs Pop-Up någon gång under perioden 14 september till 9 oktober 2022. Varje tävlande kan endast vinna ett (1) pris. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB (“Samsung”). Anställda hos Samsung liksom deras familjemedlemmar får inte delta i tävlingen. Tävlingen administreras av Samsung vilket bl.a. innebär att tävlingsbidragen mottas och hanteras av Samsung.
   

 2. För att delta i tävlingen behöver du svara på NPS-frågorna via QR-koden, som även finns här [länk], på plats i Samsungs Pop-Up samt ange namn och mailadress.
   

 3. Tävlingen pågår under perioden 14 september till 9 oktober 2022 (”Tävlingsperioden”). Tävlingen avslutas den 30 september kl. 19.00. 50 st vinnare kommer att utses genom en slumpmässig lottning bland alla deltagande utses. Vad deltagare svarar på NPS-frågorna påverkar inte resultatet i tävlingen. Resultatet och lottningen är bindande och kan inte överklagas.
   

 4. Priset till vinnarna är ett par Samsung Galaxy Buds Live (värde ca 1 190 kr inkl. moms). Priset kan inte bytas, t.ex. mot kontanter eller andra produkter. Eventuell vinstskatt ska betalas av vinnaren.
   

 5. Vinnarna kommer att kontaktas av Samsung inom två veckor från utgången av den aktuella tävlingen via mail. För att vinna priset måste vinnaren, inom två veckor från det att vinnaren kontaktats av Samsung framställa en begäran till Samsung om att få ut priset. Om vinnaren underlåter att begära ut priset inom den tiden kan Samsung komma att utse en annan vinnare bland övriga tävlande.
   

 6. De tävlande ger Samsung en fullständig, oinskränkt och exklusiv rätt att använda tävlingsbidraget i sin marknadsföring av tävlingen under en obegränsad tid oavsett medium och geografisk marknad. Detta innebär att Samsung får en obegränsad rätt att framställa exemplar av bidraget, redigera bidraget och göra det tillgängligt för allmänheten.
   

 7. För att delta i tävlingen måste de tävlande lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i https://www.samsung.com/se/info/privacy/contests. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av Samsung endast i syfte att administrera tävlingen (inklusive att kontakta och offentliggöra vinnarna). Samsung Electronics Nordic AB, org. nr 556445-4345, Box 1235, 164 40 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt enligt lag att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få felaktiga personuppgifter rättade, invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina personuppgifter samt begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataportabilitet) av dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. För information om behandlingen av personuppgifter i samband med användning av sociala nätverkstjänster, vänligen se även Samsungs sekretesspolicy: https://www.samsung.com/se/info/privacy/. Genom att delta i tävlingen accepterar du dessa tävlingsvillkor samt bekräftar du att du är medveten om att Samsung behandlar dina personuppgifter enligt vad som framgår av personuppgiftspolicyn ovan.
   

 8. Samsung förbehåller sig rätten att diskvalificera varje tävlande som inte följer dessa tävlingsvillkor samt de dokument som det hänvisas till här i.
   

 9. För regler och villkor tillämpas svensk lag. Tvist mellan en konsument som är bosatt i Sverige och arrangören prövas av allmän domstol i Sverige. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.

SAMSUNG_Logos-14.png
bottom of page